עברית
CatalogAboutThe WebsiteMain
 
  
"Menachem Shemi in Ein Harod"     |     Museum of Art, Ein Harod    |     11 September 2010 - 12 December 2010
עיצוב גרפיThe Menachem Shemi Association, Israel